De gemeente: wikken, wegen en verbinden

Dit is mevrouw Vandamme. Mevrouw Vandamme is al 17 jaar stedenbouwkundig ambtenaar in haar gemeente. Ze doet haar job graag. Ze ziet veel nieuwe gezichten. Soms zijn dat hoopvolle gezichten, soms staat de blik op onweer, maar ze probeert voor iedereen het onderste uit de kan te halen.              

En dit is de schepen van Ruimtelijke Ordening. Samen vormen ze een hecht team. Dat moet ook wel: hun gemeente is ‘ontvoogd’, wat betekent dat ze los van de provincie autonoom kunnen beslissen. Of toch tot op zekere hoogte. Zij waken dus samen met de hele dienst Stedenbouw en met de Groendienst over het uitzicht van hun gemeente. En die mag er best wezen, vinden ze. Er is het voorbije decennium dan ook wel ferm orde op zaken gesteld. Het nadeel daarvan is wel dat ze steeds meer regeltjes moeten opleggen, en de burger en de bedrijven staan daar zelden om te springen. Beide dames kunnen er ergens wel inkomen. Maar de wet is de wet, en dat is hij voor iedereen. En zij moeten ‘m toepassen. Je maakt je er niet altijd populair mee.

Maar soms heb je ook dagen dat je echt het verschil kunt maken. En vandaag is zo’n dag. Mevrouw Vandamme denkt zich al maanden suf op een dossier van een bedrijfsleider die een keukenfabriek wil neerpoten naast een bejaardencentrum. Vergunningen en stedenbouwkundige voorschriften, dat zegt die man niet veel. Al wat hij wil, is vooruit. En ze snapt ‘m wel: hij kampt met een nijpend plaatsgebrek en stelt heel wat mensen tewerk. Maar dat project op die locatie, tja…

De schepen ziet de bui ook al hangen. Al die bejaarden zitten heus niet op een keukenfabriek te wachten, en het bedrijf zou er nu eenmaal zonevreemd zitten. Het zal – terecht - klachten regenen en zij zal het allemaal met de glimlach moeten opvangen. Nee, geen goed idee.

Maar ze heeft mogelijk een oplossing gevonden. Vorige week hebben ze van vastgoedontwikkelaar Futurn een vergunningsaanvraag ontvangen voor een veelbelovend dossier. Alles was al helemaal doorgepraat met de brandweer en de groendienst, en het plan valt mooi binnen de regels van het BPA dat voor die locatie geldt. Het gaat om de site van Vlaggen Dewimpel, een toonaangevend bedrijf in de gemeente. En het mooie eraan is: die mensen hebben in Futurn een partner gevonden om een deel van hun site te herontwikkelen en te koop te stellen. Met een klein beetje goede wil, moeten beide projecten zeker te verzoenen vallen. Geen zonevreemd bedrijf, geen site die verder staat te verloederen, maar wel ruimte voor zachtere functies naast het bejaardentehuis én aangepaste ruimte om te ondernemen. Een win-win, dus.

Jawel, het eerste wat ze nu zal doen, is die partijen eens met elkaar in contact brengen. Ze ziet het al helemaal voor zich: binnen hier en een jaar een feestelijke opening waar ze zelf de architect van zijn geweest. Allee, toch voor een stukje

Sat, 05/07/2016 - 13:12 - ondertiteling aan

Een schepen en een ambtenaar Ruimtelijke ordening, een netelig bouwdossier, en een perfecte oplossing.

www.futurn.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+